הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - שמירת נתוני תקשורת), התשע"ה-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2799/19] של חברת הכנסת יפעת קריב ואח', המציעה לחייב בעלי רישיון לביצוע פעולות בזק לשמור את נתוני התקשורת במאגרי המידע המשמשים אותם, לתקופה של 12 חודשים לפחות, על-מנת לאפשר לרשויות החקירה לבצע את עבודתן ללא חשש לאובדן המידע.