הצעת חוק ההוצאה לפועל (היוועדות חזותית)(הוראת שעה), התשע"ד-2014

הצעת החוק מבקשת לקבוע הוראת שעה לשלוש שנים, במסגרתה ניתן יהיה לקיים דיונים בהליכים מסויימים לפי חוק ההוצאה לפועל בדרך של היוועדות חזותית (Video Conference).