הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - דואר זבל), התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2457/19] של חה"כ עדי קול ומיקי רוזנטל, המבקשת להרחיב את האיסורים הקבועים ב"חוק הספאם", כך שיחולו גם על בקשות לתרומה או הפצת תעמולה. בנוסף, מבקשת ההצעה להסדיר את הדרך להסרה מרשימת תפוצה במקרה של שיגור דברי פרסומת באמצעות מערכות לחיוג אוטומטי. הצעת חוק זהה [פ/2053/19] הוגשה בכנסת ה-19 על-ידי חה"כ מיקי רוזנטל.