תזכיר חוק הגנת הצרכן (איסור גבייה ללא הסכמה)(תיקון מס'), התשע"ד-2014

מטרת תזכיר החוק היא למנוע פרקטיקות מסחריות קיימות, שברובן הצרכן מוצא עצמו מחוייב בסכום כספי בגין רכישה אשר לא נתן לה את הסכמתו, לרוב במסגרת עסקאות מכר מרחוק באמצעות הטלפון (התקשרות מול ספקי תוכן ומידע שונים).