הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור על צריכת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין), התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2194/19] של חברות הכנסת מרב מיכאלי ויפעת קריב, המבקשת לתקן את סעיף 214(ב3) לחוק העונשין - האוסר על החזקת תוכן פדופילי - כך שיחול גם על צריכת תוכן כאמור, לרבות באמצעות צפייה ישירה בתבנית Streaming.