הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 118)(איסור על צריכת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין), התשע"ד-2014

אולי יעניין אותך גם

בהמשך לתזכיר חוק בעניין זה מחודש אוקטובר 2013, הצעת החוק הממשלתית מבקשת להרחיב את העבירה האוסרת על החזקת תוכן פדופילי (סעיף 214(ב3) לחוק העונשין), כך שתחול גם על "צריכה" של תכנים כאמור אף ללא החזקה בהם, לרבות בדרך של צפייה ישירה בהם ברשת בתבנית Streaming.