הצעת חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (גמול העתקות פרטיות), התשע"ד-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1862/19] של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס ואח', המבקשת לתקן את פקודת זכות יוצרים על-מנת להסדיר את נושא הגמול ליוצרים ולמבצעים עבור העתקות לשימוש עצמי שמבצע הציבור הרחב כדבר שבשגרה, בפרט נוכח "ההתפתחויות הטכנולוגיות והדיגיטליות המאפשרות זמינות הולכת וגוברת של אמצעי העתקה".