הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור למוסדות להשכלה גבוהה), התשע"ד-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1842/19] של חבר הכנסת אבישי ברוורמן ואח', המבקשת לפטור מוסדות להשכלה גבוהה מתשלום מס ערך מוסף עבור "שימוש במאגרי מידע אלקטרוניים זרים".