הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - חובת הודעה למנוי על ניצול חבילת גלישה), התשע"ד-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1762/19] של חבר הכנסת נחמן שי, המבקשת להטיל על בעל רישיון ממשרד התקשורת להודיע למנוייו, באמצעות מסרון, על שיעור ניצול חבילת הגלישה הסלולרית שרכשו.