הצעת חוק זכויות מבצעים ומשדרים (תיקון - הרחבת היקף הזכויות), התשע"ד-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1752/19] של חבר הכנסת מאיר שטרית ואח', שמטרתה להתאים את החוק לעידן הטכנולוגי המודרני.