תזכיר הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 116)(איסור על צריכת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין), התשע"ד-2013

מטרת התיקון היא להוסיף לעבירה האוסרת על החזקת תוכן פדופילי, כך שתחול גם על "צריכה" של תכנים אלו, לרבות באמצעות צפייה ישירה בהם באינטרנט בתבנית Streaming.