תזכיר חוק להסדרת השימוש בכרטוס החכם בתחבורה הציבורית, התשע"ג-2013

תזכיר חוק חדש שנועד להסדיר את השימוש בכרטיסים חכמים בתחבורה הציבורית בישראל, לרבות הנפקתם וטעינתם של הכרטיסים, ניהול המאגר בו יישמר המידע האישי על מחזיקי הכרטיסים ומנגנוני הגנת הפרטיות שיוטמעו בו.