הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הנפקת קבלה אלקטרונית לצרכן), התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1548/19] של חבר הכנסת נחמן שי, המבקשת לקבוע כי בעסקה צרכנית, רשאי הצרכן לדרוש שהעוסק ימסור לו את הקבלה או החשבונית בדואר-אלקטרוני.