הצעת חוק חובת הנגשה לשונית של אתרים באינטרנט, התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1151/19] של חבר הכנסת דב חנין ואח', שמטרתה "לאפשר לאזרחי המדינה נגישות לשונית לזכויות המוקנות להם, באמצעות תרגום אתרי האינטרנט מטעם גופים ציבוריים לשפות רשמיות ולשפות נוספות". הצעה חוק זהה [פ/4550/18] הוגשה בכנסת ה-18, על-ידי חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא ואח'.