הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון - בחירות ממוחשבות), התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/468/19] של חבר הכנסת מאיר שטרית, המבקשת לקבוע הליכים לקיום הצבעות ממוחשבות בבחירות לרשויות המקומיות, הן ביחס לניהול פנקס הבוחרים והן בהליך ההצבעה עצמו. חה"כ שטרית הגיש הצעת חוק זהה [פ/1180/18] בכנסת ה-18.