הצעת חוק חופש המידע (תיקון - יישום שקיפות המידע לטובת הציבור), התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/879/19] של חברי הכנסת שלי יחימוביץ' ויריב לוין, המבקשת ליתן מענה לפגמים שנתגלו במשך שנות הפעלתו של חוק חופש המידע, במטרה לקדם את "מהפכת השקיפות". ההצעה קובעת שורה של נושאים שרשות ציבורית צריכה להציג באופן שוטף לציבור באמצעות אתר האינטרנט שלה, כדי להגשים את יעדי החוק. הצעות חוק דומה בעיקרן הוגשו על-ידי חה"כ שלי יחימוביץ' וגדעון סער בכנסת ה-17 [פ/3202/17] ועל-ידי קבוצת ח"כ בכנסת ה-18 [פ/1447/18].