הצעת חוק להגברת נגישות אתרי אינטרנט של גופים ציבוריים, התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/424/19] של חבר הכנסת מאיר שטרית, המבקשת לקבוע כי כל גוף ציבורי יהיה חייב להנגיש את השימוש באתר האינטרנט שלו לכלל הדפדפנים הקיימים בשוק. הצעת חוק דומה בעיקרה [פ/3385/18] הוגשה על-ידי חה"כ שטרית בכנסת ה-18.