הצעת חוק התכנון והבנייה (פרסום ועדות התכנון והבנייה באינטרנט), התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/405/19] של חבר הכנסת מאיר שטרית, המבקשת לקבוע כי כל הפרסומים בנושא תכנון ובנייה יעשו באתר אינטרנט תחת משרד הפנים. חה"כ שטרית הניח הצעת חוק זהה [פ/3484/18] על שולחן הכנסת ה-18.