הצעת חוק הכנסת (תיקון - חובת פרסום מידע הנמסר בידי שדלן), התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/584/19] של חברת הכנסת שלי יחימוביץ' ואח', המבקשת לקבוע כי שדלנים לא יעבירו מידע, אלקטרוני אחר, לח"כ או לאחת מוועדות הכנסת, בטרם המידע פורסם במאגר מידע פומבי, נגיש ומקוון, שיאפשר שקיפות מרבית בפעולת הכנסת וחבריה. הצעת חוק זהה הוגשה במהלך הכנסת ה-18 [פ/4018/18] על-ידי חברת הכנסת יחימוביץ' וקבוצת חברי כנסת.