הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום התקציב באינטרנט), התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/247/19] של חברי הכנסת מוחמד ברכה, חנא סוייד ועפו אגבאריה, המבקשת לקבוע חובה לפרסם את תקציבי העיריות באתר האינטרנט של כל עירייה, בגיליון אלקטרוני המאפשר להשתמש בנתונים ולעבדם לצורך חישובים ומחקר. הצעת חוק זהה [פ/2866/18] הוגשה בכנסת ה-18 על-ידי חברי הכנסת דב חנין וזאב בילסקי.