תזכיר חוק ניירות ערך (תיקון מס'....)(מערכת הצבעות אינטרנטית), התשע"ג-2012

אולי יעניין אותך גם

תזכיר חוק שנועד לכונן את התשתית המשפטית להקמתה ופעילותה של מערכת הצבעות אינטרנטית, שבאמצעותה יוכלו מחזיקים בניירות ערך להצביע באסיפות שבהן הם זכאים להצביע, באמצעות האינטרנט.