הצעת חוק החברות (תיקון מס' 21) (הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות), התשע"ג-2012

התיקון מבקש להסדיר, בין היתר, את האפשרות לבצע "חיפוש הפוך" במאגר המידע של רשם החברות (חיפוש לפי שם פרטי ושם משפחה).