הודעת מנהל בתי המשפט בדבר הגשת מוצג וידאו כראיה

בעל דין המבקש להציג בפני ביהמ"ש מוצג וידאו, יגיש אותו באחת מהתבניות הבאות: DiviX, MPEG4 או AVI (פורסם בילקוט הפרסומים 6481).