הצעת חוק חובת הנגשה לשונית של אתרים באינטרנט, התשע"ב-2012

הצעת חוק פרטית [פ/4550/18] של חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא ואח', שמטרתה "לאפשר לאזרחי המדינה נגישות לשונית לזכויות המוקנות להם, באמצעות תרגום אתרי האינטרנט מטעם גופים ציבוריים לשפות רשמיות ולשפות נוספות".