הצעת חוק הגנה מפני נזקי השימוש בטלפון נייד, התשע"ב-2012

הצעת חוק פרטית [פ/4376/18] של חברי הכנסת דב חנין וזאב בילסקי, הנוקטת מספר צעדים על-מנת ליידע את הצרכנים בדבר הסכנות הטמונות בשימוש מוגבר בטלפון הנייד ובכלל זה פרסום מידע השוואתי באתר האינטרנט של משרד התקשורת, אודות כמות הקרינה הנפלטת ביחס לכל סוגי הטלפונים הניידים הנמכרים בישראל.