חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, התשע"ב-2012

חוק האוסר הפקת פרסומת שמופיע בה דוגמן המצוי בתת-משקל. החוק קובע כי במידה ובפרסומת נעשה שימוש בעריכה גרפית (לרבות בתוכנת מחשב), לשם הצרת היקפי הגוף, תכלול הפרסומת הבהרה המציינת זאת.