הצעת חוק חשיפת פרטי מידע של מנוי ברשת תקשורת אלקטרונית, התשע"ב-2011

הצעת חוק מטעם הכנסת [כ/421] המבקשת לקבוע הסדר לפיו אדם הסבור כי נפגעה מעוולה, או מהפרת זכות קניין רוחני, לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה לספקי שירות (כגון ספקי אירוח וספקי גישה) למסור למבקש פרטי מידע של מי שהשתמש בשירותיו.