הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - חובת ידוע תוכן פוגעני), התשע"ב-2011

הצעת חוק פרטית [פ/3562/18] של חברת הכנסת רחל אדטו, המבקשת לתקן את הוראות סעיף 4ט לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, כך שגם תוכן המעודד "אורח חיים המוביל להפרעות אכילה" ייכלל בהגדרת המונח "תוכן פוגעני".