הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - פרסום ועדות התכנון והבנייה באינטרנט), התשע"א-2011

הצעת חוק פרטית [פ/3484/18] של חבר הכנסת מאיר שטרית, המבקשת לקבוע כי כל הפרסומים בנושא תכנון ובנייה יעשו באתר אינטרנט ייעודי.