הצעת חוק מסחר אלקטרוני, התשע"א-2011

הצעת חוק פרטית [פ/3418/18] של חבר הכנסת מאיר שטרית. הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-17 על-ידי הממשלה ואושרה בקריאה ראשונה.