הצעת חוק להגברת נגישות אתרי אינטרנט של גופים ציבוריים, התשע"א-2011

הצעת חוק פרטית [פ/3385/18] של חבר הכנסת מאיר שטרית, המבקשת לקבוע כי אתר אינטרנט של גוף ציבורי יהיה נגיש לשימוש באמצעות כל סוגי הדפדפנים.