תזכיר חוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני, התשע"א-2011

תזכיר חוק שפרסם המשרד להגנת הסביבה להתייחסות הציבור, המציע הסדר לטיפול בפסולת הציוד האלקטרוני והחשמלי בישראל, על-מנת לצמצם את השפעתם הסביבתית.