תזכיר הצעת חוק הגנת הצרכן (איסור גביה)(תיקון מס'), התשע"א-2011

תזכיר חוק שפרסם משרד התעשיה והמסחר, המבקש להלחם בחיוב חשבונות טלפון עבור שירותי תוכן ומידע בסלולר ומשחקים באינטרנט.