הצעת חוק ספרי לימוד דיגיטליים, התשע"א-2011

הצעת חוק פרטית [פ/3160/18] של חברת הכנסת עינת וילף, המבקשת לקבוע כי כל ספר לימוד יופץ גם בגרסה דיגיטלית, במקביל לגרסה הקשיחה וכי התלמידים יהיו רשאים ללמוד באמצעותו במוסדות חינוך.