הצעת חוק התקנת רשת אינטרנט אלחוטית בבניינים ממשלתיים וציבוריים, התשע"א-2011

הצעת חוק פרטית [פ/2920/18] של חבר הכנסת מאיר שטרית, המבקשת לקבוע כי בשטחי בניינים ציבוריים תותקן רשת אינטרנט אלחוטית, שתהיה נגישה לציבור ללא תשלום.