הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 47)(אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט), התשע"א-2011

ההצעה מבקשת לקבע בחקיקה ראשית את החובה המוטלת על ספקי גישה לאינטרט, ליידע את לקוחותיהם אודות הסכנות הנשקפות להם מהשימוש באינטרנט.