הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום התקציב באינטרנט), התשע"א-2011

הצעת חוק פרטית [פ/2866/18] של חברי הכנסת דב חנין וזאב בילסקי, המבקשת לקבוע חובה לפרסם את תקציבי העיריות ברשת האינטרנט, בתבנית שתאפשר שימוש בנתוני התקציב לצורך חישובים ועיבוד נתונים.