הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - מסירת פרטי גולש בידי ספק שירותי אינטרנט), התשע"א-2011

הצעת חוק פרטית [פ/2816/18] של חבר הכנסת מאיר שיטרית, המבקשת לקבוע סדרי דין לחשיפת זהותו של גולש אנונימי ברשת האינטרנט, שפרסם דברי לשון הרע.