הצעת חוק אחריות אתר אינטרנט לתגובות הגולשים, התש"ע-2010

הצעת חוק פרטית [פ/2534/18] של חבר הכנסת מסעוד גנאים ואח', המבקשת להטיל אחריות על מפעילי אתרי אינטרנט ביחס לתגובות פוגעניות של גולשים.