הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון - בחירות ממוחשבות), התשס"ט-2009

הצעת חוק פרטית [פ/1180/18] של חבר הכנסת מאיר שטרית, המבקשת לקבוע הליכים לקיום הצבעות ממוחשבות בבחירות לרשויות המקומיות, הן ביחס לניהול פנקס הבוחרים והן בהליך ההצבעה עצמו.