הוראה בדבר סימון נספחים לכתב בי-דין

הוראת מנהל בתי המשפט בדבר סימון נספחים בכתבי בי-דין, לרבות כתב בי-דין אלקטרוני.