הצעת חוק ההוצאה לפועל (איסור עיקול מחשב אישי), התשס"ד-2004

הצעת חוק פרטית [פ/1783/16] של חבר הכנסת מיכאל איתן, המבקשת להוסיף את המחשב האישי לרשימת החפצים האסורים לעיקול לפי חוק ההוצאה לפועל.