הצעת חוק ההוצאה לפועל (איסור עיקול מחשב אישי), התשס"ד-2004

הצעת חוק פרטית של חה"כ מיכאל איתן (פ/1783), המבקשת להוסיף את המחשב האישי לרשימת החפצים האסורים לעיקול לפי חוק ההוצאה לפועל.