חוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001

נוסח מלא ומעודכן של החוק, כולל תיקון מספר 2. הקובץ - באדיבות המאגר המשפטי נבו.