הצעת חוק הגבלת דרכי גישה לאינטרנט, התשס"א-2000

הצעת חוק פרטית [פ/2294/15] של חה"כ חוסניה ג'בארה ואח', המבקשת למנוע מילדים גישה לאתרי אינטרנט הכוללים תכנים פוגעניים. האחריות לביצוע ההגבלה הוטלה על "ספק שירותי אינטרנט", המחויב לנקוט בכל אמצעי סביר.