חוק המחשבים, התשנ"ה-1995

נוסח עדכני של חוק המחשבים (נכון ליום 25.7.2012). הקובץ באדיבות המאגר המשפטי "נבו".