פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

חוק הגנת הפרטיות ותיקוניו

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותיקוניו במרוצת השנים, לרבות פרוטוקולים של דיוני הכנסת שגיבשו את התיקונים - מאתר משרד המשפטים.