פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

ההכרה האירופאית בישראל כבעלת רמה נאותה של הגנה על מידע אישי

הדירקטיבה להגנה על מידע אישי באירופה - Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data - וכן התקנות הכלליות להגנה על מידע שיחליפו אותה במאי 2018 (General Data Protection Regulations) אוסרות על העברת מידע מאירופה למדינה שאינה עומדת באמות-המידה המחמירות של היבשת לעיבוד מידע אישי. ב- 2011 הכירה אירופה בישראל כעומדת באמות-המידה הללו. בסה"כ הוכרו כך 13 מדינות בלבד. בעמוד זה מתפרסמת רשימת המדינות, שבהן הכירה הנציבות האירופאית כבעלת רמת הגנה התואמת את דרישותיה (Commission decisions on the adequacy of the protection of personal data in third countries). על המדינות נמנית גם ישראל.