ת"צ 3189-10-21 בריר נ' Booking.com B.V

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדרה פשרה בייצוגית ספאם נגד "בוקינג" (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת הדס עובדיה, 1.5.2024):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכך ששלחה דברי פרסומת בניגוד להוראות החוק. המשיבה טענה כי היא מנהלת את התקשורת עם משתמשיה תוך ראיה צרכנית ממוקדת משתמש, על-ידי מערכת מתקדמת המאפשרת לכל משתמש לשלוט בסוג ההודעות אותן הוא מקבל. הצדדים גיבשו הסדר פשרה במסגרת הליך גישור. 

נפסק: הסדר הפשרה משקף פתרון ראוי והוגן לתובענה. הוא כולל פיצוי משמעותי לציבור (הגם שלא לחברי הקבוצה באופן ישיר), בסכום נומינלי של 3,000,000 ש"ח שיועברו לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד, בעת שפיצוי ישיר בעין לכל אחד מחברי הקבוצה אינו מעשי ואינו יעיל בנסיבות העניין, לאור הקושי באיתור חברי הקבוצה ועלויות הפיצוי האישי הישיר בעין של כל אחד מהם. ההסדר כולל הסדרה לעתיד להפחתת הסיכון להישנות ההפרות הנטענות, כך שבהודעות הדוא"ל הפרסומיות שהמשיבה שולחת לצרכנים ישראלים, היא תציין את המילה פרסומת בכותרת ההודעה. המשיבה תצרף להודעות קישור שלחיצה עליו תסיר את הנמען באופן מידי מכלל רשימות התפוצה הפרסומיות בדוא"ל, ולא רק מהקטגוריה ממנה נשלחה ההודעה. גלומה בהסדר הפשרה תועלת ראויה ויש בו כדי לפצות את חברי הקבוצה והציבור ולהרתיע את המשיבה באופן אפקטיבי מפני הפרת הדין. אין מקום להתערב בהמלצת הצדדים ביחס לגובה הגמול ושכר הטרחה שהוסכמו והומלצו, אף כי סכום זה הוא על הצד הגבוה (סך כולל של 825,000 ש"ח). ניתן להסדר הפשרה תוקף של פס"ד.