ת"צ 30683-08-21 גלסברג ואח' נ' מגה קמעונאות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בייצוגית ספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת הדס עובדיה):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה דברי פרסומת ללא הסכמת הנמענים, ואף לאחר משלוח הודעת סירוב. המשיבה הכחישה את טענות המבקשת וטענה לטעות מצד ספקי שירות מטעמה. הצדדים הגיעו להסדר פשרה בעקבות הליך גישור.

נפסק: הסדר הפשרה משקף פתרון ראוי והוגן לתובענה. לאחר בדיקה נמצא כי דבר הפרסומת נשלח בשלושה מועדים, לכ-400,000 מספרי טלפון של לקוחות המשיבה, ביניהם לקוחות חפצים ולקוחות שהוטרדו מקבלת המסרון. סיכויי וסיכוני התובענה, העלויות וקשיים אפשריים באיתור חברי הקבוצה, הובילו את הצדדים להעמדת סכום הפיצוי בדרך של מתן הטבות ממשיות ללקוחות המשיבה, על דרך של מתן הנחה עיוורת ללקוחות המשיבה בהווה ובעתיד, שיש להניח כי רבים מהם נמנים על חברי הקבוצה, ובנוסף פיצוי בדמות תרומת מוצרי צריכה חיוניים לציבור הנזקק למוצרי המשיבה, על סך מיליון ש"ח. בנוסף, פעלה המשיבה לתיקון מידי של התקלה ונקטה באמצעים שיקטינו את הסיכון להישנותה בעתיד. גלומה בהסדר הפשרה תועלת ראויה ויש בו כדי לפצות את חברי הקבוצה והציבור ולהרתיע את המשיבה באופן אפקטיבי מפני הפרת הדין בעתיד באופן המהווה סיום מידתי והולם למחלוקת. אין מקום להתערב בהמלצת הצדדים ביחס לגמול למבקשים (60,000 ש"ח) ולשכר הטרחה לבאי-כוחם (240,000 ש"ח). ניתן להסדר הפשרה תוקף של פס"ד.