רע"א 2679/24 חברת מועדון הכדורסל מכבי תל אביב (1995) בע"מ נ' שוורץ

אולי יעניין אותך גם

אין מקום למתן רשות ערעור בגלגול שלישי על ההחלטה לאשר את הייצוגית (החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט עופר גרוסקופף):

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א [רע"א 38390-06-23], שדחתה בקשת רשות ערעור שהגישה המבקשת על החלטת ביהמ"ש השלום בת"א [ת"צ 52119-04-22], שקיבל את בקשת המשיב לאשר לנהל תובענה כייצוגית נגד המבקשת, בשל משלוח דברי פרסומת תוך הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק: דין הבקשה להידחות. רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן במשורה, רק כאשר מועלות בבקשת רשות הערעור שאלות עקרוניות החורגות מעניינם הפרטני של הצדדים, או במקרים בהם התערבותו של ביהמ"ש העליון נדרשת על מנת למנוע עיוות דין חמור. מקרה זה אינו בגדר אותם מקרים חריגים. ראשית, אין לקבל את הטענה כי מתעוררת בעניין שאלה עקרונית כלשהי. הצגת הטיעון כמוסב על "האיזון הראוי בין שיקולי 'יעילות הדיון' לבין הזכויות הדיוניות של המשיב בבקשה לאישור תובענה כייצוגית", כלשון המבקשת, אין בה כדי לשנות את אופייה הפרטני של בקשת רשות הערעור, ואת ההכרח להכריע בה בהתאם לנסיבותיה הקונקרטיות. שנית, ביהמ"ש המחוזי עמד על הפגיעה בזכויות הדיוניות של המבקשת, אך סבר כי אין בביקורת זו ביחס לאופן ניהול ההליך כדי לשנות מהתוצאה האופרטיבית של החלטת האישור בכלל, וממסקנותיו של ביהמ"ש השלום ביחס להתקיימות התנאים לאישור תובענה כייצוגית בפרט. בקביעות פרטניות אלה, המתייחסות להשלכות שיש לתת בנסיבות המקרה לפגמים בהתנהלות הדיונית של הערכאה הדיונית, אין כל טעם להתערב. הפגיעה הדיונית הנטענת, ככל שהתרחשה, ניתנת לריפוי במסגרת בירור ההליך גופו.